..............

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stefana Żeromskiego
ul. Szkolna 9; 28-220 Oleśnica

..............


..........
..........


Instytucje, które wsparły finansowo ideę utworzenia siłowni w Zespole Szkół w Oleśnicy.
Linki poniżejDziękujemy !